سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ همراه اول جدید | قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰


 

سیم کار ۰۹۱۲ کد ۰ همراه اول | سیمکارتیها مرجع سیم کارت ایران

✅خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ و فروش سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ صفر و کارکرده  و قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ در وبسایت ۹۱۲سیم ( صاحب امتیاز دفتر پیشخوان دولت کد ۷۲۱۶۱۸۶۸) نمایندگی رسمی همراه اول با تنوع شماره های بسیار انجام میشود.

خط ۰۹۱۲ کد صفر چیست؟

خط ۰۹۱۲ با کد صفر در سال ۱۳۹۳ و در بیستمین سالگرد تاسیس همراه اول و بعد از سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ وارد بازار شده که از استقبال بیشماری برخوردار است.

سیم کارت کد ۰ همراه اول هیچ تفاوتی با سایر کدهای ۰۹۱۲ نداشته و این سیم کارت نیز دائمی می باشد. همچنین این سیم کارت دارای اینترنت و آنتن دهی یکسان با دیگر خطوط ۰۹۱۲ همراه اول است.

در حال حاضر سیم کارت ۰۹۱۲ کد صفر ارزانترین سیم کارت ۰۹۱۲ در بازار میباشد و برای کسانی که میخواهند با کمترین هزینه صاحب یک شماره ۹۱۲ برای کسب و کار و یا پرستیژ شخصی خود شوند بهترین گزینه خط ۰۹۱۲ با کد ۰ است.

شماره سیم کارت قیمت (تومان)وضعیت خط
۷۴ ۰۰ ۰۶۱ ۰۹۱۲۶.۹۰۰.۰۰۰درحدصفر
۶۸ ۳۹ ۰۶۰ ۰۹۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰صفر
۷۸ ۵۸ ۰۴۶ ۰۹۱۲۷.۹۰۰.۰۰۰صفر
۳۴ ۳۹ ۰۵۲ ۰۹۱۲۷.۹۰۰.۰۰۰صفر
۱۶ ۳۵ ۰۱۳ ۰۹۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰صفر
۵۹۴ ۰۹۹۴ ۰۹۱۲۸.۹۰۰.۰۰۰صفر
۶۱ ۶۳ ۰۰۸ ۰۹۱۲۱۱.۵۰۰.۰۰۰صفر
۸۳ ۶۳ ۰۰۸ ۰۹۱۲۱۱.۵۰۰.۰۰۰صفر
۶۷ ۶۳ ۰۰۸ ۰۹۱۲۱۱.۵۰۰.۰۰۰صفر
۰۶ ۸۸۱ ۰۶ ۰۹۱۲۸.۵۰۰.۰۰۰صفر
۱۱۰ ۰۶۸۸ ۰۹۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰صفر
۰۹۹ ۰۶۸۸ ۰۹۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰صفر
۰۹۸ ۰۶۸۸ ۰۹۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰صفر
۳۳ ۵۲ ۰۴۴ ۰۹۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰صفر
۰۱ ۶۷۳ ۰۱ ۰۹۱۲۸.۵۰۰.۰۰۰صفر
۱۲ ۳۶ ۰۱۶ ۰۹۱۲۷.۹۰۰.۰۰۰صفر
۱۹ ۸۶ ۰۱۶ ۰۹۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰صفر
۱۷ ۸۶ ۰۱۶ ۰۹۱۲۷.۹۰۰.۰۰۰صفر
۱۵ ۸۶ ۰۱۶ ۰۹۱۲۷.۹۰۰.۰۰۰صفر
۱۴ ۸۶ ۰۱۶ ۰۹۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰صفر
۷۹ ۵۶ ۰۱۶ ۰۹۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰صفر
۱۶ ۷۳ ۰۱۶ ۰۹۱۲۹.۹۰۰.۰۰۰صفر
۹۶۱ ۹۸۸ ۰ ۰۹۱۲۶.۱۰۰.۰۰۰صفر
۶۴ ۸۹ ۹۸ ۰ ۰۹۱۲۶.۱۰۰.۰۰۰صفر
۶۷ ۸۹ ۹۸ ۰ ۰۹۱۲۶.۱۰۰.۰۰۰صفر
۶۲ ۸۹ ۹۸ ۰ ۰۹۱۲۶.۱۰۰.۰۰۰صفر
۶۳ ۸۹ ۹۸ ۰ ۰۹۱۲۶.۱۰۰.۰۰۰صفر
۶۵۹ ۷۹۹ ۰ ۰۹۱۲۶.۴۹۰.۰۰۰صفر
۹۶۳ ۰ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶.۷۰۰.۰۰۰صفر
۹۶۴ ۰ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶.۷۰۰.۰۰۰صفر
۹۶۵ ۰ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶.۸۰۰.۰۰۰صفر
۹۶۷ ۰ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶.۸۰۰.۰۰۰صفر
۹۶۸ ۰ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶.۸۰۰.۰۰۰صفر
۹۷۶ ۰ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶.۹۰۰.۰۰۰صفر
۹۳۳ ۰ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶.۹۰۰.۰۰۰صفر
۸۸ ۳۱ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶.۹۰۰.۰۰۰صفر
۲۶۹ ۱۳۰ ۰ ۰۹۱۲۶.۵۹۰.۰۰۰صفر

 

 

 

۴ همه نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *